Lot 1:

 • minimum miktar: 50.000 AVRO
 • maksimum miktar: 150.000 AVRO

Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen hibe, eylemin toplam uygun maliyetlerinin aşağıdaki minimum ve maksimum yüzdeleri arasında olmalıdır:

 • Minimum yüzde: Projenin toplam uygun maliyetinin% 50'si.
 • Maksimum yüzde: Projenin toplam uygun maliyetlerinin% 90'ı.

Lot 2:

 • minimum miktar: 150.000 AVRO
 • maksimum miktar: 450.000 AVRO

Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen hibe, eylemin toplam uygun maliyetlerinin aşağıdaki minimum ve maksimum yüzdeleri arasında olmalıdır:

 • Minimum yüzde: Projenin toplam uygun maliyetinin% 50'si.
 • Maksimum yüzde: Projenin toplam uygun maliyetlerinin% 90'ı.

UYGUNLUK KRİTERLERİ

Baş Başvuru Sahibi

(1) Hibe almaya hak kazanabilmek için, baş başvuru sahibinin:

 • tüzel kişi olmak ve
 • kar amacı gütmeyen ve
 • IPA Tüzüğüne göre Avrupa Birliği'nin bir Üye Devletinde veya Türkiye'de veya uygun bir ülkede kurulmuş olmak ve
 • eş-başvuran(lar) ve bağlı kuruluş(lar) ile projenin hazırlanmasından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak hareket etmemek ve

Lot 1 için:

 • bir STK (dernek ve vakıf vb.) veya
 • belediye olmak veya
 • yerel yönetim (bölge veya il müdürlüğü, il özel idaresi, valilik vb.)
 • bir üniversite veya araştırma kurumu / merkezi olmak veya
 • bir geliştirme ajansı olmak veya
 • kar amacı gütmeyen bir sendika, kooperatif veya
 • Odalar, meslek örgütleri vb. gibi yerel düzeyde işletmelerin ve özel sektörü temsil eden kuruluşlar olmak.

Lot 2 için:

 • belediye olmak veya
 • yerel yetkili (bölge veya il müdürlüğü, il özel idaresi, valilik, vb.) veya
 • üniversite veya araştırma kurumu / merkezi olmak
Bir proje ortağıyla (eş başvuran) başvuru, başvuru sahipleri için zorunlu olmasa da, şiddetle tavsiye edilir. Eş başvuranlarla başvuru yapılması durumunda, ortaklığı resmileştirmek için başvuru sahibi ile eş başvuranlar arasında anlaşma, protokol vb. İmzalanması şiddetle tavsiye edilir.

STK'ların genel merkezleri ve şubeleri, başvuru sahibi ve eş-başvuran olarak aynı projede birlikte başvuramaz. STK şubeleri başvuruyorsa, tam başvurularının değerlendirilmesinden sonra geçici olarak seçildiklerinde merkezlerinden bir "onay / teyit mektubu" sunmaları istenecektir.

Başvuru sahipleri İngilizce olarak başvurmalıdır.