Proje konuları:

  • Kadına karşı şiddetle mücadele
  • Adalet, ekonomik haklar ve kadınların eğitime erişimi
  • Öz bakım ürünlerine erişim dahil olmak üzere, cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili hakların korunması ve tanıtılması

Projelerin bu hedeflere ulaşmak için somut eylemler içerecek, halkın bilinçlendirilmesi ve bu konularda savunuculuk, sivil toplum kuruluşlarının teknik kapasitelerinin güçlendirilmesi veya cinsiyet eşitliğine yönelik stratejiler içermesi gerekmektedir.

Toplam hibe miktarı 30 bin Euro olup 3-6 proje 10 bin Avro miktarına kadar desteklenebilecektir.