İnsan Hakları Fonu için öncelikli alanlar:

– İfade özgürlüğü ve internet özgürlüğü,

– Din ve inanç özgürlüğü,

– Lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender ve interseks (LGBTI) için eşit haklar,

– Kadınlar ve kız çocukları için eşit haklar,

– İnsan hakları savunucuların desteklenmesi.

 Hukukun üstünlüğü çerçevesinde MATRA fonu için öncelikli alanlar ise:

– Kanun, yasama ve yargı,

– Kamu yönetimi ve iyi yönetişim,

– Kamu düzeni ve kolluk kuvvetleri,

– Medya (özgürlük, okuryazarlık ve çoğulculuk),

– (Parlamenter) demokrasinin işleyişi,

– Dirençli (sivil) toplumlar inşa edilmesi.