MATRA(Sosyal Dönüşüm) programı kapsamında;
• Hukuk, mevzuat ve yargı,
• İdare ve kamu düzeni,,
• Medya(özgürlük, medya okur yazarlığı ve çoğulculuk)
• Parlementer demokrasinin işlerliği,
• Güçlü sivil toplumların kurulması
alanlarında başvuru yapılabilecek.
İnsan Hakları programı kapsamında ise;
• İfade ve internet özgürlüğü,
• Din ve inanç özgürlüğü,
• LGBTI'lara eşit haklar,
• Kadın ve çocuklara eşit haklar,
• İnsan Hakları savunucularının desteklenmesi
alanlarında başvuru imkanı mevcut.