Hibe kapsamında, COVID-19 salgını ve bunun sonucunda derinleşen ekonomik ve sosyal sorunların gençler üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak, gençleri doğrudan ilgilendiren 3 farklı tematik alanda gençlerin güçlenmesini hedefleyen projeler desteklenecek. Bu alanlar:
1) Çevreyi Koruma ve İklim Değişikliğine Karşı Mücadele 
2) Gençlerin İyi Olma Hali
3) Dijital Okuryazarlık ve Dijital Güvenlik

Yarınlara Uçuyoruz Projesi kapsamında dağıtılacak hibenin toplamı en az 240.000 TL’dir. Başvuru sırasında en fazla 80.000 TL talep edilebilmekte.

Son Başvuru Tarihi : 28 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 15:00.