Programda üç destek mekanizması bulunuyor:

  • STÖ’lerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kurumsal hibe desteği
  • STÖ’lerin gelişmesine ve güçlenmesine katkı sağlayacak, toplumsal cinsiyet eşitliğini anaakımlaştırmayı da kapsayan bir  kurumsal gelişim programı
  • STÖ’lerin kendi aralarında ve sivil toplumdaki diğer aktörlerle etkileşimlerini ve iş birliklerini kolaylaştırmaya, güçlendirmeye yönelik bir etkileşim/paylaşım ağı (BİRLİKTE Ağı)