Hibe Programı 3 farklı başlıkta yapılıyor:

  • STK ve belediyelerin birlikte geliştirdikleri, ürettikleri farklı disiplinlerden kültür-sanat projeleri;
  • Belediyeye ait veya atıl durumda bir mekânın STK’ların uzmanlığı ve içerik katkısıyla kültür-sanat alanına dönüştürüldüğü, mekân odaklı projeler;
  • Yerelde katılımcı kültürel planlamayı ve kültür yönetimini teşvik eden mekanizmalar ve pratikler öneren projeler.

Deprem bölgesine ya da depremden etkilenenlere yönelik tasarlanan kültür-sanat odaklı projeler teşvik edilecek.
28 Nisan 2023 10:30'da çevrimiçi bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.