Desteklenecek 24 projenin 16 tanesi İstanbul, Ankara, İzmir dışındaki şehirlerden yapılan başvurular arasından seçilecek. Programın hedef ve faaliyet alanları içinde kalarak hazırlanmış, depremden etkilenen illerden yapılacak başvurular ve depremden etkilenen topluluklara yönelik projelere öncelik verilecek.