Hibe Programının Öncelik Alanları:

  1. Mesleki eğitim yeterliklerinin geliştirilmesi için sektörel merkezler kurulması.
  2. Mesleki eğitmenlerin kapasitesinin eğitimler yoluyla artırılması.
  3. Hizmet içi eğitim program ve materyali hazırlanması.
  4. İş dünyasının mesleki eğitimin önemi konusunda farkındalığının artırılması.
  5. Mesleki eğitim kurumları ve iş dünyasını bir araya getirecek ağlar kurulması.

Uygun Başvuru Sahipleri (Kimler Başvurabilir): Tüzel kişi ve kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları (STK) ve meslek kuruluşları (federasyonlar, konfederasyonlar, ticaret ve/veya sanayi odaları, odalar, birlik organize sanayi bölgeleri, ticaret borsaları).

Uygun Eş-başvuru Sahipleri (Ortaklık Yapısı): Hibe programına Türkiye’den başvuran kurumlar için eş-başvuran (ortak) zorunluluğu bulunmamaktadır. Başvuru rehberinde belirtilen ülkelerden kurumlar başvuru gerçekleştirmek istediklerinde ise Türkiye’den en az bir eş-başvuranla birlikte başvurmak durumundadır. Eş-başvuranlar (başvuru sahibi kurum ve ortakları) “kimler başvurabilir” bölümünde belirtilen özelliklerde kurumlar olmalıdır.
Proje Süresi: Sunulacak projeler 16 aydan kısa 18 aydan uzun olamaz.
Son Başvuru Tarihi: 22 Haziran 2020
Sözleşme Makamı: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı
Başvuru Dili: Projeler İngilizce sunulacaktır.