S.S.S.

Sıkça Sorulan Sorular

BİDESTEKOL HAKKINDA


BiDestekol, sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteklenmesi amacıyla iki kadın STK’lı girişimci tarafından kurulan bir sosyal girişimdir. BiDestekol portalı, STK’ların ihtiyaç duydukları faaliyetleri online ortamda yapabilmesini sağlar. Peki bu dijitalleşen faaliyetler nelerdir?
 1. Özel günlere yönelik veya tebrik amaçlı yaratılan kaynakların (maddi destek, gönüllülük) STK’lara ulaştırılması,
 2. Maddi destekçilerin sertifikalarının iletilmesi,
 3. Maddi destek toplama,
 4. Dayanışma faaliyetleri,
 5. Dernek üyelerinin aidatlarının düzenli tahsilatı ve raporlanması,
 6. Üye bilgilerinin izlenmesi,
 7. Etkinlik ve duyuruların paylaşılması,
 8. Proje eşleştirme süreçleri.
 9. BiDestekol portalı STK'lara online altyapı sağlamanın yanısıra özel projeler ve kampanyalar oluşturulmasına da destek verir.
STK çalışmalarımız sırasında orta ölçekli STKlarda kaynak yaratmanın önemli bir sorun olduğunu gördük. Profesyonel kadroların eksikliği, bu alanda sistemli çalışmalar yapılmasını engelliyordu. Orta ölçekli STK’ların online kaynak yaratma/maddi destek tutarları tahsilatı altyapılarının, kurumsal kadrolarının ve düzenli sosyal medya yönetimlerinin olmayışı, ayrıca özel günlerde destekçilerin maddi destekte bulunuruken kurumsallaşmış dernek ve vakıfları tercih etmesi, bizleri BiDestekol’u kurmaya teşvik etti.
BiDestekol, destekçilerin özel günlere yönelik veya tebrik amaçlı elde edilen kaynakların (maddi, gönüllülük) orta ölçekli STKlara ulaştırır. Destekçilere sertifikalarını iletir. Ayrıca her derneğin olmazsa olmazı olan;
 • Maddi destek toplama,
 • Destek kampanyası faaliyetleri,
 • Dernek üyelerinin aidatlarının düzenli tahsilatı ve raporlanması,
 • Üye bilgilerinin izlenmesi,
 • Etkinlik ve duyuruların paylaşılması,
 • Proje eşleştirme süreçleri gibi faaliyetleri online olarak yürütebilme imkanı sağlar.
BiDestekol web portalı, üye STKlara;
 • Özel günlerde çeşitli destek kampanyaları oluşturur,
 • Etkin sosyal medya yönetimi ile bu kampanyaların görünürlüğünü artırarak yardım toplanmasına teşvik eder,
 • Gelenekselleştireceği tasarım yarışmaları ile bir yandan özel güne özgü e-tebrik kartları ve e-sertifika tasarımlarıyla bağışçıya renkli seçenekler sunarken diğer yandan da yarışmalarda dereceye giren üniversite öğrencisi gençlere maddi destek sağlar,
 • Duyurularla STK’lar arası iletişimi güçlendirir,
 • Blog yazılarıyla STKların ortak sorun ve konularını paylaşmalarını sağlar,
 • Orta ölçekli STKların da yaratılan kaynaklardan (maddi, gönüllülük) pay alabilmesini sağlar.

ÜYELİK


Portalımıza üye olmak için www.bidestekol.com üzerinde sağ üst köşedeki STK Kayıt Formu butonuna tıklayarak veya info@bidestekol.com’a e-mail göndererek üyelik talebinde bulunabilirsiniz.

Üyelik işlemlerinin tamamlanması için;
 • Derneğin yasal unvanı
 • Derneğin yasal yetkililerinin isim, soyisim, e-mail adresleri
 • Derneğin iletişim bilgileri (acil iletişim için 2 yetkili ismi ve bilgileri)
 • Dernek logosu
 • Dernek hakkında özet bilgiler (max. 200 kelime) 
bilgilerinin girilmesi ve Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmelerinin portal üzerinden onaylanması gerekmektedir. 

Bağış ve yardım toplama ve aidat tahsilat yönetimi sisteminden yararlanabilmek için ise;
 • Derneğe İş Bankası aracılığıyla sanal POS tahsis ettirilmesi
 • Derneğin banka hesap bilgilerinin iletilmesi
gerekmektedir.
Portalımıza Türkiye’de 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na uygun olarak kurulup faaliyet gösteren tüm STKlar üye olabilir. BiDestekol olarak 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi uyarınca her türlü din, dil, ırk, renk, politik görüş vb. ayrımcılığa karşıyız. STKların üyelik talepleri bu ilke doğrultusunda değerlendirilecektir.
Evet. STK, portal üyeliğine devam etmek istemediği takdirde, o ana dek doğan ücretler dışında ileriye dönük hiç bir kesinti yapılmaksızın sistemden ayrılabilir. Bu durumda portaldaki yaratılan tüm kaynak ve maddi destekler sistemden ayrılma tarihi itibariyle sona erecek ve BiDestekol portalı üzerinden başka bir faaliyet yürütülemeyecektir.

ÜCRETLER


Web portalımıza üye olan İş Bankası müşterisi STKlardan 1 yıl boyunca “aylık üyelik ücreti” alınmayacaktır. 
Maddi destek tutarının tamamı, hiçbir kesintiye uğratılmadan ve doğrudan ilgili kampanyayı gerçekleştiren STKnın hesabına geçer. Sistem kullanım ücreti her ay sonunda ulaşılan hedefin %5'i olacak şekilde STKdan talep edilir. Destek toplanmadıysa ücret de talep edilmez.
Hayır. Destekçi tarafından yapılan maddi desteklerin tamamı hiçbir kesinti yapılmaksızın doğrudan STK banka hesabına yatırılacaktır.
Hayır. Destekçiden yalnızca maddi destek yapılmak istenen tutar tahsil edilecektir.

DESTEK KAMPANYALARI & DESTEK PROJELERİ


BiDestekol özel günlerde (Kadınlar Günü, Anneler Günü, Yılbaşı vb) ya da özel temalar altında ilgili STK'ları bir araya getirerek dayanışmalar yaratır. Bu dayanışmalar içinde bir veya birden fazla STK bir araya gelir. BiDestekol kaynaklarını ve ekibini kullanarak dayanışmayı kendi tanıtır. Bireyler veya kurumlar dayanışma içinde yer alan STKlardan kendilerine en yakın buldukları STKyı seçer ve tek seferlik maddi destek verirler. Yardım kampanyaları ise STK'ların portal içinde, bir hedef çerçevesi ile kendi kampanyalarını oluşturdukları maddi destek projelerine verilen isimdir. Ayrıca STKlar dilerlerse yasal izinleri almak koşuluyla kendileri de herhangi bir konu veya ilgili özel gün için yardım kampanyaları oluşturabilirler ve portal ziyaretçilerinden doğrudan düzenli veya tek seferlik destek alabilirler.
STKlar BiDestekol tarafından düzenlenen kampanyalara katılarak maddi destek toplayabilirler. BiDestekol yılbaşı, dini ve milli bayramlar, anneler günü, babalar günü, Dünya Kadınlar Günü vb. özel günlerde düzenleyeceği kampanyalar ile deskteçilerin sistemde kayıtlı sivil toplum kuruluşlarına maddi destek yapmaya teşvik edecektir. Her destek karşılığında BiDestekol tarafından STK logosunun da yer aldığı bir e-sertifika gönderilecektir.

Yapılan destekler, yalnız STK’ya fayda sağlamakla sınırlı kalmamakta, üniversite öğrencisi gençlere kadar uzanarak destek çemberi genişletilmektedir. Sertifika tasarımları için BiDestekol tarafından temalı tasarım yarışmaları düzenlenmektedir. Dereceye giren üniversite öğrencilerinin tasarımları kullanılarak hazırlanan özel e-sertifikalarla, tasarım sahibi üniversite öğrencisine de maddi destek sağlanmaktadır.

BiDestekol üyesi STKlar diledikleri zaman ön koşulu yerine getirdikleri takdirde diledikleri zaman web portalı üzerinden destek projesi başlatabilirler. Destek projeleri özel günler için olabileceği gibi STKların çalışma alanlarıyla örtüşen belirli günler için de başlatılabilir. (örneğin 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü için Türkiye Alzheimer Derneği ya da sağlık alanında faaliyet gösteren bir dernek de destek projesi başlatabilir.)

Kampanyalar ve projeler, tüm sosyal medya mecralarından ve WhatsApp uygulaması üzerinden paylaşılabilecektir.
Tek seferlik destek; dayanışma veya yardım kampanyası sırasında verilen ve bir defaya mahsus olan maddi destektir. Düzenli destekçilik ise STK sayfasından STKnın doğrudan seçilmesi ile STKya her ay düzenli şekilde maddi destek verilmesidir.
Banka ile yapılan sanal POS anlaşmasına göre ertesi iş günü ya da sözleşmedeki gün sayısı sonunda maddi destek/aidat tutarları doğrudan STK banka hesabına geçecektir.
İzin almaksızın yardım toplama yetkisi bulunan “Kamu Yararı” niteliğinde olmayan STKların 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve yürürlükteki mevzuat uyarınca yardım kampanyası başlatabilmeleri için İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne başvururarak izin almaları gerekmektedir. Maddi destek ve yardım izni olmayan STKlar BiDestekol web portalı üzerinden yardım toplayamazlar.
BiDestekol Web Portalı üzerinden STKlara yapılacak maddi destekler banka kartı ve kredi kartı ile yapılabilmektedir.
Yılbaşlarında kurumlar müşterilerine hediye almak yerine onlar adına STKlara maddi destek vermektedirler. Bu maddi destekler şu anda ancak kurumsallaşmasını tamamlamış, profesyonel kadroları, kaynak geliştirme ve maddi destek alma altyapısı olan büyük STK’lara yapılabilmektedir. İşte BiDestekol tam da bu ihtiyaçtan doğmuştur. BiDestekol özel günlerde ilgili STK'ları bir araya getirerek destek dayanışmaları yaratır. STK'lar dilerlerse bu dayanışmaların içinde yer alabilir, dilerlerse kendileri de ilgili özel günler için kendi STK'ları için özel gün dayanışmaları oluşturabilirler.

Maddi destek yapmak isteyen kişi/kurum;
 1. Bir kategori (örneğin “Çevre”) ve bu kategori altında bir STK (örneğin KODA Köy Okulları Değişim Ağı) seçer; dilerse bu STK’ya/ilgili tüm üye STKlara ilişkin bilgileri de ayrıntılı olarak inceleyebilir,
 2. Bir iyilik sertifikası tasarımı seçer, 
 3. Kendisinin ve maddi destek lehtarının adı, soyadı ve iletişim bilgilerini girer,
 4. Maddi destek yapmak istediği tutarı seçer,
 5. Bankamatik kartı ya da kredi kartı numarası girişi yapar ve bankaya ait 3D Secure sayfasından işlemi tamamlar. Destek yapılan kişinin e-mail adresine seçilen iyilik sertifikası gönderilecektir. Maddi destekçi dilerse banka dekontunu bağış makbuzu olarak kullanır, dilerse de ilgili STK tarafından maddi destek yapan kuruma bağış makbuzu ayrıca gönderilir.

AİDAT TAHSİLAT YÖNETİMİ


STK üyelerinin aidatlarını BiDestekol web portalı üzerinden düzenli olarak görüntülenebildiği ve tahsil edebileceği bir yönetim sistemidir. 
Dernek saymanının, STK üyelerinin iletişim ve borç bilgilerini dilediği zaman farklı ihtiyaçlara yönelik çeşitli listeler üretebileceği sistemdir. Örneğin, aidat borcu olan üye listesi, borçlu olmayan üye listesi, borcu belirli tutarın üzerindeki üye listesi vb. Dernek üyeleri de kendi profillerini görüntüleyebilecek, borçlarını öğrenebilecek ve doğrudan ödeyebilecektir. Bunun yanı sıra BiDestekol web portalı üzerinden üye bazında düzenli maddi destek ve tek seferlik maddi destek tutarları ve tarihleri de görüntülenebilecektir.
Banka kartı ve kredi kartı ile.

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK


Her türlü eğitim ve danışmanlık taleplerinizi info@bidestekol.com adresimize iletebilirsiniz. Size en geç 48 saat içinde dönüş yapılacaktır.

MEDYA & İLETİŞİM


Elbette. BiDestekol web portalı, sosyal medya hesaplarıyla entegre şekilde tasarlanmıştır. Başlattığınız yardım kampanyasının linkini Facebook, Instagram ve Linkedin hesaplarınız üzerinden ve WhatsApp uygulaması aracılığıyla arkadaşlarınızla paylaşabilir, kampanyanızın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
BiDestekol, iyiliklerin daha da yaygın olarak paylaşılabilmesi için bazı özel günlerde günün temasına uygun tasarım yarışmaları düzenler. Yarışma jürileri gönüllük esasında, çoğunlukla üniversite öğretim üyelerinden oluşur. BiDestekol, yarışmada dereceye giren öğrencilere maddi destek sağlar. Bu yarışmalar geleneksel hale getirilmektedir. 

GÜVENLİK


BiDestekol web portalı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uyumlu şekilde kurgulanmış olup kişisel veriler portal ziyaretçilerin açık rızası dahilinde BiDestekol’un meşru menfaatleri çerçevesinde işlenir. Portal ziyaretçileri ve portal üyesi STKlara ve onların üyelerine ilişkin tüm kişisel veriler, yürürlükteki kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında korunmaktadır.
BiDestekol web portalının tüm sayfaları 256 Bit SSL ile şifrelenmektedir. Tüm ödeme işlemlerinde 3D Secure kullanılması zorunludur. Portalımız, PCI Security Standards Counsil tarafından belirlenen PCI-DSS uluslararası ödeme güvenliği standartlarına sahiptir.

SEN DE ONLARCA KOLDAN BİRİ OLMAK İÇİN