Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

BİDESTEKOL WEB PORTALI
KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – Sözleşmenin Tarafları
İşbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), şirket merkezi Merkez Mahallesi Seçkin Sokak 2-4/A Dap Vadisi Z Ofis No: 241 34406, Kağıthane/İstanbul adresinde bulunan BiDestekol Bilişim ve Danışmanlık Limited Şirketi (“BiDestekol”) ile <www.bidestekol.com> ana alan adı ve alt alan adlarından erişilebilen BiDestekol web portalını (“Portal”) kullanmak üzere işbu sözleşme hükümlerini kabul eden kullanıcı (“Üye”, BiDestekol ile birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır) arasında imzalanmaktadır.

Madde 2 – Tanımlar
BiBlog: Portal’da yer alan ve sivil toplum kuruluşları (“STK”) arasındaki iletişim, etkileşim ve haberleşmeyi arttırmayı hedefleyen blog sayfasını,

Bireysel Üye(ler): BiBlog dahil olmak üzere Portal’ı kullanmak üzere işbu Sözleşme’yi okuyup kabul ederek kayıt formunu dolduran gerçek kişileri,
Hizmet(ler): Yazılım'ını BiDestekol’un veya üçüncü kişi servis sağlayıcıların geliştirdiği web portalı üzerinden, Sosyal Medya da dahil olmak üzere, BiDestekol tarafından sunulan veya ileride sunulacak olan her türlü hizmet ve uygulamaları,

Kullanıcı(lar): BiBlog dahil Portal’a <www.bidestekol.com> ana alan adı ve alt alan adlarından erişen gerçek kişiler ve tüzel kişileri,

Kurumsal Üye(ler): BiBlog dahil olmak üzere Portal’ı kullanmak üzere işbu Sözleşme’yi okuyup kabul ederek kayıt formunu dolduran ya da BiDestekol’a e-mail yoluyla yazılı olarak üyelik talebinde bulunan şirketleri,
Portal: BiDestekol’a ait <www.bidestekol.com> ana alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen, Hizmet'i sağlamak için BiDestekol’un kullanabileceği diğer internet siteleri ve alt internet siteleri de dâhil olmak üzere, BiDestekol’un Üyeler'e Hizmet'i sunduğu internet sitesi topluluğunu,

Sosyal Medya: BiDestekol’a ait Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube, Twitter vb. sosyal medya hesaplarını,
Üye STK(lar): Portal’ı kullanmak üzere işbu Sözleşme’yi okuyup kabul ederek kayıt formunu dolduran ya da BiDestekol’a e-mail yoluyla yazılı olarak üyelik talebinde bulunan, Portalda yer alan STKlar listesinde yer almak, istediğinde Portal’da genel bağış ve yardım kampanyası yürütebilecek sivil toplum kuruluşlarını, (Bireysel Üye(ler) ve Kurumsal Üye(ler) ile birlikte, üçü “Üye(ler)” olarak anılacaktır)
Üye Yetkilisi/Yetkilileri: Üye STK veya Kurumsal Üye tarafından Portal kullanımı için yetkilendirilen kişileri,

Yazılım: Tamamı BiDestekol ve/veya anlaşmalı üçüncü kişi servis sağlayıcıları tarafından geliştirilmiş ve/veya ilgili alt yazılım lisansları ve bu alt yazılım lisansları ile ilgili tüm fikri mülkiyet hakları BiDestekol tarafından alınmış olan, Portal’da Hizmet'in verilmesi amacıyla kullanılan, üzerindeki ilgili hakların BiDestekol’un mülkiyetinde olduğu ve/veya lisans sahibi olduğu arayüz ve bilgisayar programları bütününü,

ifade eder.

Madde 3 – Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı
İşbu Sözleşme, Üye tarafından, Portal’ın kullanılmasına ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla imzalanmaktadır. Portal’ın kullanımına ilişkin olarak BiDestekol tarafından Üye’ye sunulan kullanım koşulları, gizlilik ve çerez politikaları da Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup, burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

Madde 4 - Portal Kullanımı ve Kapsamı
 1. Portal, sivil toplum kuruluşları için çevrimiçi bağış, yardım, kişi, iletişim, etkinlik ve aidat tahsilat yönetim sistemidir. İşbu Sözleşme kapsamında sunulan Hizmet herhangi bir şekilde ödeme hizmeti olmayıp, BiDestekol tarafından Üye STKlara yalnızca genel bağış, yardım, kişi, iletişim, etkinlik ve aidat tahsilatların yönetilmesi için bir online alt yapı sistemi sunulmaktadır. Üye STK Portal’ı kullanma amaçlarını gerçekleştirmek için  kendi verileri ile kullanabilmektedir. Üye, dernek veya vakıf üye aidatlarını çevrimiçi bir şekilde banka kartı ya da kredi kartı ile tahsil etmek için önce Portal’a üyelerin kişisel bilgilerini ve bu üyelerin bağış ve aidat borç/alacak bilgilerini; bağış ve yardım kampanyaları için ise Portal tarafından talep edilen tutar hedefi, kampanya süresi vb. bilgileri girmelidir.
 
 1. Portal’ı yalnızca 18 yaşından büyükler kullanabilir. BiDestekol’un, 18 yaşından küçük kişilerin Portal’a üye olmalarından ötürü hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı sorumluluğu bulunmamakta olup, bu nedenle herhangi bir zarara uğraması halinde zarara neden olan kullanıcılara ve/veya yasal temsilcilerine bu zararı rücu etme hakkına sahiptir.
 
 1. Portal, Üye için bir online hizmet olup, kullanım şekli, sorumluluğu ve Portal’a girilen verilerin mülkiyeti ve bunlara ilişkin her türlü sorumluluk tamamen Üye’ye aittir. Üye, işbu maddede bahsi geçen verilerin kullanımı ve Portal’a aktarımı için gerekli onayları almış olduğunu kabul eder.

Madde 5 – Hak ve Yükümlülükler
 
 1. BiDestekol’un Hak ve Yükümlülükleri
 1. BiDestekol Üye STKlar’a bağış, yardım, üye, iletişim, etkinlik yönetimi sistemi ile online aidat tahsilat sistemi ve bilgilendirici yazılar içeren blog hizmeti sunmaktadır. BiDestekol, Üyeler’in arasındaki iletişim içeriğine katılmaz. BiDestekol, Üyeler’in Portal ve Sosyal Medya üzerinden yapacakları hiçbir hukuki işlem ve sözleşmede taraf, kefil, garantör, lehdar veya hiçbir şekilde hak ve yükümlülük sahibi değildir. Üyeler Portal’ı kullanarak yapacakları her türlü hukuki işlemden bizzat kendileri sorumludur.
 
 1. Portal’dan veya Sosyal Medya’dan başka web sitelerine yapılmış olan bağlantılar (link) sadece Üyeler’e referans sağlama amaçlı olup BiDestekol’un ilgili mecrada sunulan içeriklerle hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Üye bu bağlantıları kullanarak ilgili siteye erişmekle BiDestekol’un hukuki yükümlülük alanından çıkacağını ve bu bağlantıların tıklanması ve herhangi bir siteye erişilmesi sonucu uğrayabileceği zararlar nedeni ile BiDestekol’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 
 1. BiDestekol, Üye STK’nın kayıt sırasında sağladıkları bilginin ve kullanımları sırasında Portal’a yükleyecekleri bilgi, belge vb her türlü materyalin (“İçerik”) gerçek ve hukuka uygun olup olmadığını yalnızca ilk bakışta görülebilecek eksik ve yanlış beyanlar ve hukuka örf adete aykırı hususlar açısından kontrol eder, beyanların doğruluğunu sağlamak için elinden gelen kontrolü yapar. Ancak, BiDestekol’un bu kontrolü kendisine sunulan bilgi ve belge ile sınırlı olduğundan ve yanlış ve sahte bilgi ve belgenin kontrolü mümkün olmadığından bu konuda kesin bir taahhütte bulunmaz.
 
 1. BiDestekol’un, Üye STK tarafından yürütülen genel bağış ve yardım kampanyası neticesinde toplanacak tutarın Üye STK tarafından nasıl ve ne şekilde kullanılacağına ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Toplanan tutar üzerindeki tasarruf hakkı münhasıran Üye STK’ya aittir. Yardım kampanyası neticesinde toplanan tutarın proje dışında kullanılması Üye STK’nın sorumluluğundadır. 
 
 1. BiDestekol, Üye’nin Portal’a yükleyeceği her türlü veriyi kötü niyetli üçüncü şahısların ele geçirmesini engellemek için benzer oluşumların kullandığı her türlü gerekli teknolojik önlemi alacaktır. Ancak gerekli tüm önlemleri almış olmasına rağmen siteye yüklenen verinin kötü niyetli üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden BiDestekol sorumlu olmayacaktır. Üye bu durumda BiDestekol’dan herhangi bir talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.
 
 1. BiDestekol, Portal’ı kesintisiz erişilebilir tutmak için en üst düzeyde özeni gösterir ve bu konuda benzer hizmetler sunan kişi ve kurumların almakta oldukları tüm önlemleri alır. Ancak, özellikle periyodik bakım, güvenlik ve kapasite sorunları ile BiDestekol’un etki alanı dışındaki durumlar ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla örneğin kamu iletişim ağlarındaki arızalar, elektrik kesintileri, savaş, grev, doğal afet gibi, Portal’da kısa süreli arızalara veya hizmetlerin geçici olarak verilememesine neden olabilir. Üye, işbu Sözleşme ile bu türlü hizmet kesintilerinden dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.
 
 1. Üye tarafından girilen İçerik, bu bilgilerin kanunen açıklanmasını zorunlu kılan haller dışında, BiDestekol veritabanında saklanacak olup, bu bilgiler gizli tutulacaktır. BiDestekol’un herhangi bir kusuru olmaksızın bu bilgilerin üçüncü şahıslara dağıtılması ve/veya kullanımına sunulması halinde BiDestekol, şirket yöneticileri ya da idarecileri hiçbir surette sorumlu tutulamaz.
 
 1. BiDestekol, Üye’nin Portal kullanımı için Üye’nin bilgisi dahilinde herhangi bir yazılım, kod, script, eklenti (add-on) ve benzeri Portal’a müdahale edici, Portal’ın çalışmasını değiştirici veya düzenleyici araç yüklemeyecek, kurmayacak veya göndermeyecektir. Ancak Üye’nin bazı bilgilerinin hatırlatılmasını istediği durumlar bu kuralın istisnasını oluşturacaktır. Bu tercihlerin Üye’nin bilişim sistemi veya Portal üzerinde tanımlanması ile Üye bu tercihlerin kullanılması için gerekli teknik araçların Portal’a yüklenmesini, bunların Portal’ın çalışmasına müdahale etmesini ve değiştirmesini kabul etmiş sayılacaktır. BiDestekol bu tercihlerden kaynaklanabilecek güvenlik açıklarından sorumlu değildir.
 
 1. BiDestekol, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini, Portal’ın içeriğini ve kullanım şeklini dilediği zaman revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik işlem anında yürürlüğe girecektir. Üye’nin söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır. BiDestekol, üyelik gerektirmeyen hizmetleri zaman içerisinde üyelik gerektirir hale dönüştürebilir; ek hizmetler verebilir, bazı hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirebilir, kaldırabilir, ücretli verebilir; üyenin siteyi kullanmasını herhangi bir neden göstermeksizin engelleyebilir.
 
 1. BiDestekol, Portal’a üyelik başvurusu yapan herkesi üye olarak kabul etmek yükümlülüğü altında değildir. BiDestekol, üyelik başvurularını tamamen kendi inisiyatifi ile kabul veya reddetme hakkına sahiptir. BiDestekol’un herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Üye hesabının açılmasını reddetme, mevcut bir hesabı askıya alma ve sonlandırma hakkı saklıdır.
 
 1. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri
 1. Üye, Portal’dan faydalanmak için BiDestekol tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Portal’a erişim sağlanamaması ve bundan doğabilecek sonuçlardan BiDestekol sorumlu değildir.
 
 1. Üye, BiDestekol tarafından sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullanılan Portal’a erişim için Üye’ye verilen bilgilerin (kullanıcı adı ve şifre vb) güvenliği, saklanması, üçüncü kişiler tarafından öğrenilmemesi ve kullanılmamasından sorumludur.  Üye’nin Portal’a giriş bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişiler tarafından kullanılması ve benzeri hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendilerinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar nedeniyle BiDestekol’un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 
 1. Kurumsal Üye ve Üye STK, muhtelif zamanlarda Portal’ı kullanması için üçüncü bir kişiyi ve/veya kişileri (“Üye Yetkilisi”) yetkilendirebilir. Üye Yetkilileri, Üye STKlar için temsil ve ilzama yetkili olan ve imza sirküleri bulunan kişiler ile bu kişiler tarafından yetkilendiridiğini gösterir yetki belgesini haiz kişi veya kişiler olmalıdır. Üye Yetkilisi’nın kim olacağı ve Portal kapsamındaki yetki seviyesi Üye STK tarafından belirlenecektir. Kurumsal Üye ve Üye STK, Üye Yetkilisi’nin Portal’ı kullanmasından sorumlu olup Üye Yetkilisi’nin Portal’a erişimini her zaman kontrol edecek ve Portal’a erişim seviyesini her zaman ve bir nedene bağlı olmaksızın değiştirebilecek veya erişimini iptal edebilecektir. Kurumsal Üye veya Üye STK ile Üye Yetkilisi arasında Portal’a erişime ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde Üye Yetkilisi’nın Portal’a erişimi ve erişim seviyesine ilişkin kararı Kurumsal Üye veya Üye STK verecektir.
 
 1. Kurumsal Üye veya Üye STK’nın belirlediği Üye Yetkilisi Portal’a erişimi e-posta adresi ve şifresini kullanılarak gerçekleştirecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kurumsal Üye veya Üye STK sorumlu olacak olup, Portal üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kurumsal Üye veya Üye STK tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kurumsal Üye veya Üye STK’ya ait olacaktır. Kurumsal Üye veya Üye STK, Üye Yetkilisi'ne ait hesabın, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal BiDestekol’a bildirecektir.
 
 1. Kullanıcılar’dan tahsilat yapılması için gerekli olan her türlü ödeme bilgisi ve sair Kullanıcı bilgileri de dahil olmak üzere Üye STK tarafından Portal’a aktarılan her türlü İçerik Üye STK’nın mülkiyetinde olup İçerik’e ilişkin tüm sorumluluk Üye’ STKya aittir. Hukuka uygunluk, İçerik’in doğruluğu, gerekli durumlarda bağış ve aidat makbuzlarının hazırlanıp, ilgili kişilere ulaştırılması, faturaların ödenmesi, tahsilatın yapılması, finansal işlemler ve vergi bildirimine ilişkin olarak BiDestekol’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 
 1. Üye STK, Portal üzerinde yürüttüğü yardım kampanyası neticesinde topladığı tutarları ilgili projenin gerçekleşmesi için kullanmakla yükümlüdür. Aksi takdirde, Üye STK BiDestekol’un hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını, BiDestekol’u her türlü dava ve talep karşısında beri kılacağını kabul ve taahhüt eder.
 
 1. Bağış, yardım ve aidat işlemleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve tamamlayıcı mevzuat ile vergi ve diğer hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması, Portal’dan faydalanılması ve Kullanıcı bilgilerinin Portal’dan faydalanmak için kullanılması için Kullanıcılar’dan gerekli izinlerin alınması münhasıran Üye STK’nın sorumluluğundadır. BiDestekol, bu kapsamda Kullanıcılar da dahil üçüncü kişilerce iletilecek herhangi bir iddia veya talebin muhatabı olmadığını, Üye STK ise bu iddia ve taleplerin kendisine yönlendirileceğini kabul eder. Üye STK, BiDestekol’in yasal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak İçerik’i Portal’dan silebileceğini ve/veya Üye STK ile paylaşamayacağını ve BiDestekol’in kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.
 
 1. Üye, Portal’ı kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder.
 
 1. Üye’ye Portal üzerinden iletişim araçları (blog, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda Üye bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Üye, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere Portal'ın amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. BiDestekol’in Portal üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Portal’ın kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 
 1. Üye STK, üye hesabını ve işbu Sözleşme ile Portal kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez, üyeliğini üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı BiDestekol doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen Üye STK’nın üyeliği iptal edilir.
 
 1. Üye’nin işbu Sözleşme ve Portal kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde BiDestekol Üye’nin üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi sona erdirme hakkına sahip olacaktır.
 
 1. Portal’da yer alacak alanları yalnızca bu alanların kullanım amacıyla bağlantılı İçerik göndermek amacıyla kullanmayı ve bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte kullanımlarını aşağıda sayılan sonuçları doğuracak biçimde gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin Portal kullanımı sırasında aşağıda örnek olarak sayılmış olan ve fakat sınırlayıcı olmayan davranışlar veya yürürlükteki mevzuata veya genel ahlak ve adaba aykırı, toplumu veya diğer üyelerı rahatsız edici davranışlarda bulunması BiDestekol Üye’nin sözleşmesini derhal feshetme ve yasal yollara başvurma hakkı verir. Üye bu durumda herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağı gibi BiDestekol’un bu durumda Üye’nin Portal’a yüklemiş olduğu her türlü İçerik’i yayından kaldırma ve silme hakkına sahip olduğunu ve bu verileri iade yükümlülüğü olmadığını kabul eder.
 
 1. Portal kullanımı sırasında Üye’nin gerçekleştirmemeyi kabul ve taahhüt ettiği hareketler bu sayılanlarla sınırlı olmamak ve örnekleyici olmak kaydı ile şunlardır;
 1. T.C. Anayasa ve Kanunlarına aykırı davranışlarda bulunmak, bu itibarla hakaret, iftira, sövme, tehdit, kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğini ihlal başta olmak üzere kişilerin yasal haklarını ihlal eden davranışlar,
 2. Yürürlükte olan Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 5651 Sayılı Kanun’un 8. maddesinde sayılanlar başta olmak üzere yalan, haksız, müstehcen, yakışıksız içerikleri veya yasa dışı materyal veya bilgiyi yayınlamak, postalamak, dağıtmak ve/veya yaymak veya olay tarihinde yürürlükte olacak ilgili mevzuata aykırı haraketlerde bulunmak,
 3. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve telif hakları ile ilgili yürürlükteki sair mevzuat tarafından korunan eser, yazılım veya materyallerden hak sahibi veya mali hakları kullanma hakkı sahibi olmadıklarını yaymak, dağıtmak, kişilerin istedikleri yer ve zamanda erişebilecekleri şekilde kullanıma sunmak,
 4. Virüs içeren, bozulmuş dosyaları veya başkalarının bilgisayarındaki faaliyetlere zarar veren yazılım ve programları yüklemek veya ek olarak göndermek,
 5. Yüklenen dosyalardaki eser sahibi ve mali hak sahibine ilişkin bilgileri, yasal uyarıları veya tescilli şekil, işaret ve etiketleri veya benzer her türlü dijital hak yönetimi aracını silmek ve değiştirmek,
 6. Yüklenen bir dosyadaki yazılım veya malzemelerin orijinal kaynaklarını değiştirmek,
 7. Diğer üyeleri spam (yaramaz ileti), istenmeyen mesaj, aynı anda birden fazla üyeye gönderilecek yığın mesaj veya tekrarlanan mesajlar göndererek rahatsız etmek,
 8. Strüktürel satış önemlerinin (Multi-Level-Marketing veya Multi-Level-Network-Marketing gibi) uygulanması veya reklamını yapmak veya desteklemek,
 9. Portal’daki hizmetlerin usulüne uygun olarak kullanılması için gerekli olmadığı sürece bloke etmek, üstüne yazmak, değiştirmek, kopyalamak, “Robot/Crawler” arama motorları teknolojisi kullanarak kopyalamak,
 10. Portal üzerine normal kullanım yükünün üzerinde aşırı yük getirecek her türlü araç, Portal ve yazılımı kullanmak,
 11. Yasadışı yollarla elde edilen veya üzerinde hak sahibi olunmayan veya koruma kapsamında olan haklar ihlal edilerek üretilmiş /elde edilmiş olan ürün veya hizmetlerin reklamını ve tanıtımını yapmak,
 12. Satışı ve pazarlaması yasak veya denetime tabii olan mal veya hizmetlerin (örneğin kumar ve çekiliş, bahis hizmetleri, ilaç, tehlikeli maddeler gibi) veya yegâne amacı hak sahibinin haklarının hakları ihlalini veya suç işlenmesini sağlamak olan araçları (örneğin dijital yayın şifresi kırıcılar, ücretli kullanıma sunulan sitelere erişim şifreleri gibi) satmak, pazarlama, tanıtmak, reklamını yapmak,
 
 1. Üye, Kayıt/başvuru/üyelik formunda yer alan bilgilerin, içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olacağını, bu hallerde üyeliğinin sona erdirilebileceğini, bu bilgiler arasında yer alan adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, adreste meydana gelebilecek değişikliği BiDestekol’a bildirmediği takdirde bu adrese yöneltilecek tebligatların, tebliğ olunsun olunmasın geçerli addolunacağını kabul eder.
 
 1. Üye, internete bağlı olduğu zamanlarda zarar amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğrulanması, herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken donanım ve Yazılım ihtiyaçlarının karşılanması, bakımının ve güncellemelerinin yapılması sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
 1. Üye, Portal’dan yararlanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve BiDestekol’un Portal’a ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.
 
 1. İşbu Sözleşme ve eklerinin Portal kullanımı için hazırlanmış yegane sözleşme olduğunu ve Portal’ı kullanmaya başlamış olmakla bu Sözleşme’yi kabul ederek geçerli bir akdi ilişki içerisine girmeyi zımnen kabul etmiş olduğunu, bu nedenle işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda akdedilmiş olduğundan bahisle geçersiz olduğunu ileri sürmeyeceğini ve bu Sözleşme’nin doktrinde kabul edilen anlamı ile genel işlem şartları niteliğinde olduğunu bu nedenle Sözleşme’yi kabul beyanı açık olmasa dahi bu şartların geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 6 - Ücretler ve Ödeme Koşulları
  1. Bireysel Üye ve Kurumsal Üyeler ücrete tabi değildir. Üye STK, Portal’dan ancak Portal’da beyan edilen ücretleri, ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.
 
  1. Üye STK, 31 Mart 2020 tarihine kadar Portal’a üye olup işbu Sözleşme’yi elektronik ya da ıslak imzalı ortamda kabul ettiği takdirde üyelik tarihinden itibaren bir yıl süreyle aylık üyelik ücreti ödemeden kullanabilecektir. Birinci yılın sonunda Üye STK’nın üyeliği, türü hizmet seviyesi, işlevsellik, kampanyalar ya da sözleşme süresine göre belirlenecek ücretli üyelik haline gelecektir. Portal’a ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Portal’ın ilgili bölümlerinde ilan edilecek veya Üye STK’ya Portal’da kayıtlı e-mail adresi üzerinden iletilecektir. Ödeme dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.
 
  1. Kullanıcılar tarafından Üye STK’nın Portal’daki genel bağış sayfasına, dahil olduğu veya kendisi tarafından başlatılan yardım kampanyasına gönderilen paranın tamamı doğrudan sivil toplum kuruluşunun sanal POS’u aracılığıyla banka hesabına aktarılacak, bu bedel üzerinden herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. Bankalar ile Üye STK arasında imzalanacak sözleşmelerden doğan her türlü masraf ve komisyonlardan Üye STK sorumlu olup, bankanın işbu sözleşmeler gereği sanal POS’lar aracılığı ile tahsil edilen tutarları bekletmesine ilişkin hususlarda da Üye STK sorumludur.
 
  1. BiDestekol, yapılan işlemden doğrudan bir komisyon kesmemekte, Kullanıcılar’ın Portal’ı kullanarak destek oldukları Üye STK’dan oluşturulan trafik, proje süresi, toplanan destek ve benzeri kriterlere göre Üye STK ile BiDestekol arasında mutabık kalınan oranda bir Portal kullanım ücreti almaktadır. Bu ücret, yardım/bağış tarihini izleyen ayın sonunda BiDestekol tarafından Portal’daki Üye STK’ya yapılan bağış ve yardım tutarları esas alınarak hesaplanacak ve BiDestekol tarafından Üye STK’nın  iletişim adresine faturalandırılacaktır. Fatura bedeli faturanın tebliğinden itibaren  7 işgünü içerisinde faturada belirtilen BiDestekol’a ait banka hesabına gönderilecektir. Fatura tutarları ile ilgili Banka masraf ve komisyonları doğması halinde işbu masraf ve komisyonlar ile doğabilecek her türlü ücretler, vergi ve harçlar Üye STK’nın sorumluluğundadır.
 
  1. Portal kullanımının ücretlendirilmesi işbu Sözleşme’nin eki ile ayrıca belirlenmediği sürece Portal'da belirlenmektedir.
Madde 7 - Fikri Mülkiyet Hakları
 1. Portal üzerindeki telif hakları ve sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet hakları BiDestekol’a aittir. İşbu Sözleşme kapsamında bu haklar, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili kanunlar tarafından kısıtlanmadıkça, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) ve ilgili mevzuat çerçevesinde tüm mali ve manevi hakları da içerecek şekilde, en kapsamlı haliyle yorumlanacaktır. İşbu Sözleşme kapsamında Üye'ye Portal’ı kullanmak üzere dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve Portal’a ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Portal’a ilişkin hakların ve menfaatlerin Üye’ye devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Üye, işbu Sözleşme kapsamında BiDestekol’a Üye’nin Portal’a erişimi, Portal’ı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. BiDestekol, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir. (BDDK lisanslı ödeme servisi ve E-posta servisi sağlayıcıları gibi)
 
 1. Üye, hiçbir şekilde ve nedenle Portal’ı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Portal üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Portal’dan işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir.
 
 1. Portal’da görünen her türlü mal ve hizmet markaları ile logolar sahiplerine aittir ve onların önceden alınmış yazılı izinleri bulunmadıkça kullanılamaz.

Madde 8 - Sorumluluğun Kısıtlanması
 1. Portal'ın, yazılım ve sair içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, bu kapsamda BiDestekol’un Portal, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Üye, BiDestekol’un ayrıca İçerik ve diğer Üye verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. BiDestekol Portal’ın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. BiDestekol, Portal’ın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Portal’a erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Üye, Portal'a erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. BiDestekol, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üye, Portal'a erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda BiDestekol’un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.
 
 1. Taraflar Mahkeme tarafından hükmedilen karşı tarafın ağır kusur ve kastından doğan zarardan sorumludur. BiDestekol’un ı̇şbu sözleşme kapsamındakı̇ sorumluluğu her halükarda ı̇lgı̇lı̇ zararın doğduğu tarı̇he kadar Üye STK tarafından ı̇şbu Sözleşme’ye konu Hizmetler kapsamında ödenmı̇ş olan tutarla sınırlı olacaktır.

Madde 9 - Sözleşme’nin Süresi, Yürürlüğü ve Feshi
 1. İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ya da ıslak imzalı ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.
 
 1. Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 5 (beş)  işgünü önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.
 
 1. Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Üye STK tarafından gerçekleştirilmesi halinde BiDestekol aykırılık giderilene kadar üye statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Üye STK’nin yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde BiDestekol Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir. Bu durumda BiDestekol, uğrayacağı zararı Üye STK’ya rücu etme hakkını saklı tutar.
 
 1. Üye STK, işbu Sözleşme çerçevesinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal etmesi durumunda, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak bizzat sorumlu olduğunu ve aykırı davranışları nedeniyle BiDestekol’un, üçüncü kişilere ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına herhangi ad ve nam altında ödemek zorunda kaldığı, her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için BiDestekol’un rücu hakkı olduğunu ve rücu durumunda bu bedelleri ilk talepte nakden ve defaten karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
 1. BiDestekol, Üye’nin kendisini zarara uğratacak ve zor durumda bırakacak her türlü eylemi sonucunda ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla örnek olarak aşağıda sunulmuş olan durumlarda Üye’nin üyeliğine derhal son verebilir;
 
 1. Üye tarafından yasal mevzuata uyulmaması,
 2. Üye’nin Sözleşme yükümlülüklerini ihlal etmesi,
 3. Portal’da sunulmakta olan Hizmetler’in imajının Üye’nin mevcudiyeti nedeniyle önemli ölçüde olumsuz etkilenmesi,
 4. Üye’nin, güvenlik güçleri veya yargı organları tarafından izlenmekte olan örgüt, kişi, vakıf, dernek veya cemaatlerin veya onların yöntemlerinin ya da faaliyetlerinin tanıtımını yapması,
 5. Üye’nin bir veya daha fazla Üye’ye zarar vermesi veya,
 6. Üye’nin bir yasa dışı örgüte veya tarikata veya Türkiye'de tartışmalı bir topluluğa üye olması,
 
 1. Önemli bir nedenin mevcudiyeti durumunda BiDestekol, fesih hakkından bağımsız olarak Üye’ye karşı aşağıdaki yaptırımları uygulayabilir:
 1. Üye’ye ait içeriklerin silinmesi,
 2. İhtar hakkı ve yasal işlem başlatma,
 3. Portal’daki Hizmetler’e erişimin önlenmesi
 
 1. Üye STK hesabının Taraflardan birinin isteği üzerine sona erdirilmesi durumunda Üye STK’nın Portal’da yer alan ve oluşturulan tüm bilgileri (kredi/banka kartı bilgileri hariç) XLS/XLSX formatında dışarıya aktarılarak Üye STK’nın Portal’da kayıtlı e-posta adresine gönderilir.
 
 1. Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Üye STK, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Portal’ı kullanamayacaktır.

Madde 10 - Muhtelif Hükümler
 1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
 
 1. İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.
 
 1. Üye ile kayıt olurken bildirdikleri e-posta vasıtasıyla veya Portal’da yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak ve Portal'ı bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Üye’nin sorumluluğundadır.

Madde 11 – Delil Sözleşmesi
Üye, bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda BiDestekol defter kayıtlarıyla, bilgisayar ortamında tutulan her türlü kaydının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.193 anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil oluşturacağını ve bu maddenin bir delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 12 - Yetkili Mahkeme ve Uygulanacak Hukuk
İşbu Sözleşme ve eklerinden doğan uyuşmazlıklar İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nde Türkiye Cumhuriyet kanunlarına göre çözülecektir.

Üye, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini, kayıt onayını yaptığı andan itibaren işbu Sözleşme’de belirtilen şartları kabul etmiş sayılacağını ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 
Üye
____________________


BiDestekol Bilişim ve Danışmanlık Ltd. Şti.
_________________


 

SEN DE ONLARCA KOLDAN BİRİ OLMAK İÇİN