Duyurular

Tüm Duyurular
 • 17 06 2022

  UN Women Türkiye'de Kadın Haklarına İlişkin Teklif Çağrısı

  UN Women Türkiye’de kadın haklarının ve cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için STÖ’lerin kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik teklif çağrısı çıktı.Kadın hakları alanında çalışan sivil toplum örgütleri, kadınların liderlik ettiği sivil toplum örgütleri ve ilgili diğer hak temelli çalışan sivil toplum örgütleri şu alanlarda proje tekliflerini sunabilecekler:–  Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin sonlandırılması– Kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi– İklim eylemlerinde kadın liderliği ve kadınların anlamlı katılımının sağlanması– Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında gençlerin dönüştürücü rollerinin sağlanması 

 • 31 05 2022

  Kız Kardeşim Hibe Programı

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye ortaklığında yürütülen proje ile kadınların bölgesel ekonomik kalkınmada etkin rol almalarının sağlanması, ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi-becerilerle donanarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi amaçlanıyor.Hibe Programı 4 aşamalı olacak.1) Online başvurular, 2) Bölge:sel mülakatlar,  3)Eğitim Kampı, 4) İş geliştirme hibesiİmalat, yeme & içme, bilgi ve iletişim, konaklama ve yiyecek hizmetleri sektöründe yer alan girişimci kadınların işlerini geliştirebilmesine katkı sunmak ve markalaşma desteği sağlanması için her bir kadına 50.000 TL olacak şekilde program kapsamında 60 kadına toplamda 3.000.000 TL’lik hibe desteği sağlanacaktır.Son Başvuru Tarihi: 31 Mayıs 2022, 23:59

 • 11 04 2022

  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu Başvuru Çağrısı

  Sivil Toplum için Destek Vakfı'nın  toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan STK'ların yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemeyi hedeflediği ve Turkey Mozaik Foundation ile iş birliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu 2022 dönemi başvuruları açıldı. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 400.000 TL ancak STK’lar hibe programından en fazla 130.000 TL talep edebilecek. Son Başvuru Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi tarihinde saat 18:00.

Kadın Dayanışmasının Somut Bir Örneği: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi'nin kapsamıTürkiye'de kadınlar, eğitim, seçme ve seçil...

Devamını oku

Öncülerimiz

SEN DE ONLARCA KOLDAN BİRİ OLMAK İÇİN