Çağrıda 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin mağdurlarıyla dayanışmaya özel önem verileceği, felaketin sosyal sonuçlarıyla ilgili konuları ele alan projeler değerlendirmeye alınacağı belirtilmektedir. Seçilen projelerin bu hedeflere ulaşmak için somut eylem önerileri olmasına, bu konularda kamu farkındalığı ve savunuculuğunu hedeflemesine, sivil toplum kuruluşlarının teknik kapasitesini geliştirecek veya toplumsal cinsiyet eşitliği stratejilerini yansıtmalarına önem verileceği de vurgulanmaktadır.

Uygunluk kriterleri:
• Projeler en geç 15 Mayıs 2024 tarihinde başlamalı ve 30 Kasım 2024 tarihine kadar tamamlanmalıdır.
• Talep edilen hibe 5.000 ila 15.000 Avro arasında olmalı ve toplam proje bütçesinin %80’ini aşmamalıdır.
• Operasyonel maliyetler (proje ile ilgili olmayan idari maliyetler, kira, ofis ekipmanı) toplam bütçenin %20’sini aşmamalıdır.