Projeler aşağıdaki öncelikli alanlardan biri üzerinde olmalıdır:

1-) Cinsiyet eşitliği ve kadınların ve kızların güçlendirilmesi.
2-) Çeşitlilik ve 2SLGBTQI+, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü dahil olmak üzere kapsayıcı yönetişim.
3-) Çatışma önleme ve barış inşa etmeye odaklanan barış ve güvenlik.